Een badminton vereniging zonder bestuur zou geen bestaansrecht hebben. Een bestuur wordt gevormd op basis van stemmingen vanuit een algemene leden vergadering. Deze vergadering vindt jaarlijks plaats.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen.

Voorzitter
Pieter Koole voorzitter@depluimbal.nl
Penningmeester
Anneke Vlielander penningmeester@depluimbal.nl
Secretaris
Linda van Ruyven secretaris@depluimbal.nl
Bestuursleden
Jako Tanis j.tanis@depluimbal.nl
David Solleveld competitie@depluimbal.nl